www.ultralydtrondelag.no   

Meldal Manuellterapi: 72 49 77 60
Oppdal Medisinske Senter:   72 40 01 00

Forfotsartroser

Disse ses godt på rtg og MR, men er kinkige å injisere dersom man ikke har ultralyd. Det er fordi de sitter så tett,og har så smale leddspalter. Ultralyd ser randpåleiringen som følger disse, samt hovenhet og hypersirkulering i de mest berørte ledd, slik at riktig ledd kan treffes og injiseres m kortison eller hyaluron
leddsmøresupplement (viscosupplement). Dette kan hjelpe godt i flere måneder for disse artrosene, som det er lite annen god behandling for.